คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ R&N

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ R&N

1
Q : บริษัทมีผลิตสินค้าแบบใดบ้าง ?
A : บริษัท อาร์แอนด์ เอ็น อินเตอร์คอส จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 6 ปี ซึ่งมีนโยบายในการดำเนินการธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกฏหมายอย่างถูกต้อง คำนึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการบริหารงาน ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้ดำเนินการภายใต้ GMP

บริษัทรับผลิตสินค้าประเภทเครื่องสำอางประเภทดูแล บำรุง ทำความสะอาดทั้งเส้นผม ผิวหน้า และผิวกาย โดยมั่นใจได้ว่าทุกสูตรปลอดภัย ไม่ใช้สารอันตรายต้องห้าม
2
Q : บริษัทมีบริการในด้านใดบ้าง ?
A : บริษัทให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรสำหรับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ครอบคลุมถึงการบริการในด้านต่างๆ ที่ได้มาตราฐานสากล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่
- การพัฒนาสูตรสินค้า
- การผลิตสินค้า
- การบรรจุสินค้า
- การออกแบบต่างๆ เช่น โลโก้ บรรจุภัณฑ์ หรือฉลากสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า
- บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
- บริการการจดแจ้งเลขที่สินค้า ออกเอกสารต่างๆ เช่น COA และ COF เป็นต้น
- ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเนื้อครีม การผลิต การบรรจุ รูปแบบการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ การตลาดและการจัดจำหน่าย ที่มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ คอยให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

และระบบที่ใช้ในบริษัทไม่ได้เน้นเพียงการขายทั่วไป แต่เป็นการขายแบบเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า
3
Q : บริษัทมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเองหรือไม่ ?
A : บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการผลิตสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ของบริษัท เนื่องจากเราไม่ต้องการดำเนินธุรกิจที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อลูกค้าหรือต่อผู้ลงทุน

ดังนั้นทางลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสนับสนุนการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางของลูกค้าอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ โดยไม่สร้างผลกระทบในแง่ลบใดๆ ต่อธุรกิจของลูกค้าแน่นอน
4
Q : บริษัทมีเงื่อนไขและนโยบายในการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอย่างไร ?
A : บริษัทไม่มีนโนบายโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวพนักงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์ได้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเมื่อพบความผิดปกติของกระบวนการเก็บเงินโดยตรงได้ที่หมายเลข 098-017-4256
5
Q : จะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผย ?
A : บริษัทมีนโยบายเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท ทุกอย่างเป็นความลับและไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยจะไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลสินค้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่กำลังผลิตอยู่หรือผลิตไปแล้วให้กับบริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น
6
Q : การสั่งผลิตขั้นต่ำอยู่ที่ปริมาณกี่กิโลกรัม ?
A : การสั่งผลิตเครื่องสำอางที่ใช้กับผิวหน้าแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1) ผลิตสูตรแนะนำ ขั้นต่ำในการผลิตอยู่ที่ 10 กิโลกรัม
2) ผลิตโดยพัฒนาสูตร ขั้นต่ำในการผลิตอยู่ที่ 10 กิโลกรัม

และการสั่งผลิตสินค้าในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1) ผลิตสูตรแนะนำ ขั้นต่ำในการผลิตอยู่ที่ 100 กิโลกรัม
2) ผลิตโดยพัฒนาสูตร ขั้นต่ำในการผลิตอยู่ที่ 100 กิโลกรัม
7
Q : อยากทราบระยะเวลาในการดำเนินการสร้างแบรนด์ และขั้นตอนต่างๆในการทำผลิตภัณฑ์ 1 รายการ ?
A : ระยะเวลาในการดำเนินการแยกเป็น 2 ส่วน
1. กรณีที่ลูกค้าเลือกสินค้าสูตรมาตรฐาน ใช้เวลาต่อการดำเนินการ 1 รายการ (SKU) อยู่ที่ 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติงานแต่ละขั้นตอนของลูกค้า
2. กรณีที่ลูกค้าเลือกสินค้าที่พัฒนาใหม่ ใช้เวลาในการดำเนินการ 1 รายการ (SKU) อยู่ที่ 45 – 60 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติงานแต่ละขั้นตอนของลูกค้า

ขั้นตอนการผลิตสินค้า
- งานพัฒนาสูตร เป็นการพัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ การสัมผัส และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ตามโจทย์ของลูกค้าเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาขั้นต่ำที่ 14 วัน
- งานออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์: เป็นการดีไซน์โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า (As Customer Requirement) ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 10 – 20 วัน
- งานยื่นจดแจ้งอย. เป็นการยื่นจดแจ้งอย. โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจดแจ้ง ระยะเวลาขั้นต่ำ 14 วัน โดยจะจดแจ้งได้หลังจากที่ได้อนุมัติงานพัฒนาสูตรและมีงานออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว
- งานด้านการผลิตและการบรรจุ ระยะเวลาในการผลิตและการบรรจุ สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที
ในกรณีที่ลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคา วางเงินมัดจำและจัดส่งบรรจุภัณฑ์ได้ครบ (กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหา) โดยใช้ระยะเวลาขั้นต่ำอยู่ที่ 14 วัน ทางบริษัทจะดำเนินการทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ ขึ้นรูปกล่อง บรรจุ หีบห่อ ติดสติ๊กเกอร์ จนเป็นสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) พร้อมสำหรับการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการอนุมัติงานจากลูกค้า
8
Q : ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาสูตร ?
A : การพัฒนาสูตร แบ่งคร่าวๆได้ 2 รูปแบบคือ
1. การพัฒนาโดยการแกะเนื้อครีมและประสิทธิภาพ จากสินค้าตัวอย่างที่ทางลูกค้านำมาให้พัฒนา ให้ ลักษณะ วิธีการใช้ ความรู้สึกระหว่างใช้ และสรรพคุณมีความใกล้เคียงต้นแบบมากที่สุด
2 การพัฒนาโดยการปรับเปลี่ยนจากสินค้าที่ทางลูกค้าได้ทดลองนำไปใช้จากทางบริษัท อาจมีการปรับเปลี่ยน สี ลักษณะของเนื้อครีม แก้ไขข้อบกพร่อง หรือ เพิ่มส่วนประกอบหลักเพื่อประสิทธิภาพที่ชัดเจนขึ้นภายใต้คำแนะนำของฝ่ายพัฒนาสินค้า
9
Q : ระยะเวลาในการสั่งผลิตซ้ำใช้เวลานานเท่าใด ?
A : งานที่มีการสั่งผลิตซ้ำจะใช้ระยะเวลาที่สั้นลงกว่าเดิมเนื่องจากลดขั้นตอนในการออกแบบและการจดแจ้งอย. โดยมีระยะเวลาอยู่ที่ 14 วัน ทั้งนี้หมายถึงบรรจุภัณฑ์มีพร้อมสำหรับในขั้นตอนการบรรจุทันที
10
Q : สูตรไหนของบริษัทที่ดีที่สุด ?
A : สรรพคุณของสินค้าจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ โดยทางบริษัทมีสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาดที่ลูกค้าต้องการ หรือสามารถพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ ทั้งนี้บริษัทคำนึงถึงเรื่องตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นหลัก ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับตลาดได้
11
Q : มีสินค้าอะไรบ้างที่คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้บ้าง ?
A : มีสินค้าหลายรายการ โดยลูกค้าสามารถเข้ามาปรึกษาและขอคำแนะนำได้ ซึ่งทางเรามีฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาที่คอยดูแลเรื่องการพัฒนาสูตรสำหรับคนผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ
12
Q :เครื่องสำอางโดยปกติมีอายุการใช้งานนานเพียงใด ?
A : เครื่องสำอางทั่วๆไปจะมีวันหมดอายุซึ่งจะระบุรายละเอียดไว้ตามที่กฏหมายกำหนด โดยอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะอยู่ที่ 24 เดือนหรือ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต และการใช้งานของเครื่องสำอางทุกชนิดจะมีความปลอดภัยในการใช้โดยใช้ภายในระยะเวลา 6 - 12 เดือนหลังจากที่เปิดใช้ผลิตภัณฑ์
error: